Skip to content
Våra förtroendevalda
Moderaterna Piteå - Håkan Johansson

Håkan Johansson

Gruppledare
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Piteå Kommunföretag AB
AB Pitebo
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Moderaterna Piteå - Åsa Nordmark

Åsa Nordmark

Ordförande Moderaterna i Piteå
Kommunfullmäktige
Pite Energi AB

Moderaterna Piteå - Ellinor Sandlund

Ellinor Sandlund

Kommunfullmäktige
Miljö- och Tillsynsnämnden
Socialnämnden
Nolia AB
Vattenpolitiker Bottenvikens vattendistrikt

Moderaterna Piteå - Karl Erik Jonsson

Karl-Erik Jonsson

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Piteå Kommunföretag AB
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Moderaterna Piteå - Magnus Bäckström

Magnus Bäckström

Kultur- och Fritidsnämnden
Ansvarig Webbsida

Veronica Wahlström

Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden

Ida-Therese Wiklund

Barn- och utbildningsnämnden

Moderaterna Piteå - Jan Eric Sandberg

Jan-Eric Sandberg

Samhällsbyggnadsnämnden
Piteå renhållning och vatten AB

Moderaterna Piteå - Malin Stenvall Viksten

Malin Stenvall Viksten

Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Nämndeman Luleå tingsrätt

Moderaterna Piteå - Gunilla Wallsten

Gunilla Wallsten

Kommunfullmäktige
Vice ordförande Kommunfullmäktiges valberedning
Huvudman i Sparbanken Nord
Vigselförrättare

Moderaterna Piteå - Jörgen Hellsten

Jörgen Hellsten

Kommunrevisor

Moderaterna Piteå - Daniel Bergman

Daniel Bergman

2:e vice ordf. Kommunfullmäktige
Vice ordförande Valnämnden
Fastighets- och servicenämnden
Piteå Science Park
Vigselförrättare
Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå och Luleå kommuner

Moderaterna logotyp blå

Mona Lindkvist

Samhällsbyggnadsnämnden

Moderaterna logotyp ljusblå 2021

Margareta Hägglöf

Kultur- och fritidsnämnden

Moderaterna Piteå - Christer Larsson

Christer Larsson

Piteå Hamn AB

Moderaterna logotyp blå

Ulf Lindström

Socialnämnden
Fastighets- och servicenämnden

Moderaterna logotyp ljusblå 2021

Kerstin Lundqvist

AB Pitebo

Moderaterna logotyp blå

Gunnar Plym-Forshell

Vice ordförande kommunrevisionen

Moderaterna logotyp ljusblå 2021

Mikael Wikström

Gemensam räddningsnämnd Piteå- och Älvsbyns kommuner

Våra förtroendevalda Region Norrbotten
Moderaterna Piteå - Daniel Bergman

Daniel Bergman

2:e vice ordförande Regionfullmäktige
Vice gruppledare
Regionstyrelsen

Veronica Wahlström

Regionfullmäktige
Hälso- och sjukvårdsnämnden