Skip to content
Våra förtroendevalda
Moderaterna Piteå - Håkan Johansson

Håkan Johansson

Gruppledare
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Piteå Kommunföretag AB
Barn- och Utbildningsnämnden

Moderaterna Piteå - Åsa Nordmark

Åsa Nordmark

Ordförande
Piteå Näringsfastigheter AB

Moderaterna Piteå - Ellinor Sandlund

Ellinor Sandlund

Kommunfullmäktige
Miljö- och Tillsynsnämnden
Socialnämnden

Moderaterna Piteå - Karl Erik Jonsson

Karl-Erik Jonsson

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Piteå Kommunföretag AB
Piteå Renhållning & Vatten AB

Moderaterna Piteå - Magnus Bäckström

Magnus Bäckström

Kultur- och Fritidsnämnden
Ansvarig Webbsida
Ansvarig Podd 

Moderaterna Piteå - Charlotte Elworth

Charlotte Elworth

Kommunfullmäktige

Moderaterna Piteå - William Sandberg

William Sandberg

Kommunfullmäktige

Moderaterna Piteå - Jan Eric Sandberg

Jan-Eric Sandberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Moderaterna Piteå - Malin Stenvall Viksten

Malin Stenvall Viksten

Barn- och Utbildningsnämnden

Moderaterna Piteå - Gunilla Wallsten

Gunilla Wallsten

PiteBo AB

Moderaterna Piteå - Jörgen Hellsten

Jörgen Hellsten

Piteå Science Park AB

Moderaterna Piteå - Daniel Bergman

Daniel Bergman

2:e vice ordf. Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden
Valnämnden

Moderaterna Piteå - Ulf Karlsson

Ulf Karlsson

AB PiteEnergi

Moderaterna logotyp ljusblå 2021

Margareta Hägglöf

Fastighets- och Servicenämnden
Gemensam Kost- och Servicenämnd Piteå/Luleå

Moderaterna Piteå - Christer Larsson

Christer Larsson

Piteå Hamn AB