Moderaterna Piteå - MUF Större än på 25 år
MUF - Moderata Ungdomsförbundet

Grundpelaren i Moderata Ungdomsförbundet är individens frihet. För ett samhälle där arbete alltid ska löna sig och man litar på människans förmågor. Ett samhälle där den fria marknaden styr och det offentligas förmynderi och regleringar måste bekämpas. Ett samhälle där fokus ligger på att tillgodose invånarna med en god kärnverksamhet, och skatteslöseri inte tolereras. Människors egna intjänade pengar ska de själva få bestämma över, och att bruka deras pengar på ett oaktsamt sätt är inget annat än oacceptabelt. Ett samhälle där människan själv får bestämma över sitt liv – och inte klåfingriga politiker.

I Piteå står MUF framförallt för att varje skattekrona som befolkningen tjänat ihop ska förvaltas på bästa sätt. I vår kommun ska kärnverksamheten såsom skola, vård och omsorg hålla en hög kvalitet. En effektivisering av den kommunala verksamheten är i allra högsta grad nödvändig för att tillgodose medborgarnas behov. En kommun för alla, där specialintressen inte ska tillhandahållas av kommunen utan snarare styras av efterfrågan. En effektivisering som kan leda till en skattesänkning för att individen själv ska ges friheten att konsumera sin lön efter egna önskemål.

Ordförande MUF Piteå, Ida-Therese Wiklund