Låt ungdomarna vara med och bestämma

Året är 1997 och sommarplågan Paradisio – Bailando är oundviklig. Tio procent av svenska befolkningen hade tillgång till internet i hemmet och hemtelefon var fortfarande en självklarhet. Samma år genomfördes det en utredning kring fritidsgårdsverksamheten i Piteå.

Under Kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde behandlades två motioner om just denna typ av verksamhet. Det är rent ut sagt bisarrt att S, V och MP inte vill gå vidare med att utreda ärendet på nytt, utan nöjer sig med att hänvisa till utredningen -97 som en del av deras beslutsunderlag.

Även om benämningen fritidsgård/ungdomsgård är förlegad, så har inte partiet eller ungdomsförbundet fått indikationer på att ett underlag existerar för att bedriva denna typ av verksamhet. Men vi anser att det är av yttersta vikt att frågan utreds, där samtliga ungdomar ges möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter.

Beslut som berör tusentals ungdomar bör grunda sig i faktabaserade underlag som inte härstammar från en annan era.

 

Inte heller ska vi vuxna försöka driva igenom något som vi bara tror att ungdomarna efterfrågar. Därav var det en självklarhet att vi moderater yrkade om att en ny utredning ska genomföras. Så att ungdomarna får en rättvis och ärlig chans, innan vi beslutsfattande politiker tar ställning.

Moderaternas tydliga ställningstagande för ungdomarna, resulterade i att ärendet går till förvaltningen för vidare utredning. Vi ser fram emot att vara delaktiga under resans gång.

Magnus Bäckström (M)
Ledamot
Kultur- och Fritidsnämnden

Låt ungdomarna vara med och bestämma

Året är 1997 och sommarplågan Paradisio – Bailando är oundviklig. Tio procent av svenska befolkningen hade tillgång till internet i…