Våra företrädare i kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolag

Kommunfullmäktige

Håkan Johansson

Gruppledare och ledamot
Tel: 070-647 31 89
e-post: hakan.johansson2@pitea.se

Ellinor Sandlund

Ledamot
Tel: 070-568 43 51
e-post: ellinor.sandlund@pitea.se

Cornelia Johansson

Ledamot
Tel: 070-614 85 15
e-post: cornelia.johansson@pitea.se

Daniel Bergman

Ledamot och 2:e vice ordf kommunfullmäktige
Tel: 070-545 31 96
e-post: daniel.bergman@moderaterna.se

Charlotte Elworth

Ledamot
Tel: 070-574 44 53
e-post: charlotte.elworth@pitea.se

Karl-Erik Jonsson

Ledamot
Tel: 073-098 12 55
e-post: karl-erik.jonsson@pitea.se

William Sandberg

Ersättare
e-post: william.sandberg@pitea.se

Malin Stenvall Viksten

Ersättare
e-post: malin.stenvallviksten@pitea.se

Åsa Nordmark

Ersättare
e-post: asa.b.nordmark@pitea.se

Kommunstyrelsen

Håkan Johansson

Ledamot
Tel: 070-647 31 89
e-post: hakan.johansson2@pitea.se

Daniel Bergman

Ersättare
Tel: 070-545 31 96
e-post: daniel.bergman@moderaterna.se

Karl-Erik Jonsson

Ledamot
Tel: 073-098 12 55
e-post: karl-erik.jonsson@pitea.se

Charlotte Elworth

Ersättare
Tel: 070-574 44 53
e-post: charlotte.elworth@pitea.se

Nämnder

Barn- och Utbildningsnämnden

Cornelia Johansson, ledamot
e-post: cornelia.johansson@pitea.se

Malin Stenvall Viksten, ledamot
e-post: malin.stenvallviksten@pitea.se

Moderaterna

Fastighets- och Servicenämnden

Margareta Hägglöf, ledamot
e-post: margareta.hagglof@pitea.se

Kultur- och Fritidsnämnden

Magnus Bäckström, ledamot
e-post: magnus.backstrom@pitea.se

Victor Öhlund, ersättare
e-post: victor.ohlund@pitea.se

Miljö- och Tillsynsnämnden

Ellinor Sandlund, ledamot
e-post: ellinor.sandlund@pitea.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Daniel Bergman, ledamot
e-post: daniel.bergman@moderaterna.se

Jan-Eric Sandberg, ledamot
e-post: jan-eric.sandberg@pitea.se

Socialnämnden

Ellinor Sandlund, ledamot
e-post: ellinor.sandlund@pitea.se

Valnämnden

Daniel Bergman, ledamot
e-post: daniel.bergman@moderaterna.se

Ellinor Sandlund, ersättare
e-post: ellinor.sandlund@pitea.se

Moderaterna

Gemensam Kost- och Servicenämnd Piteå/Luleå

Margareta Hägglöf, ledamot M Piteå
e-post: margareta.hagglof@pitea.se

Per Tjärdalen, ledamot M Luleå
e-post: e-post: per.tjardalen@lulea.se

Gemensam Servicenämnd Älvsbyn/Piteå

Håkan Johansson, ersättare
e-post: hakan.johansson2@pitea.se

Kommunala bolag

Piteå Kommunföretag AB (PIKAB)

Håkan Johansson, styrelseledamot
Karl-Erik Jonsson, styrelseledamot

AB PiteBo

Åsa Nordmark, styrelseledamot

Moderaterna

Piteå Näringsfastigheter AB

Sten Olsson, styrelseledamot

AB PiteEnergi

Ulf Karlsson, styrelseledamot

Piteå Renhållning & Vatten AB

Karl-Erik Jonsson, styrelseledamot

Piteå Hamn AB

Gunilla Wallsten, styrelseledamot

Piteå Science Park AB

Ulf Karlsson, styrelseledamot