Våra företrädare kommunfullmäktige och i nämnderna

Håkan Johansson

Gruppledare i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Piteå kommunföretag AB

Telefon: 070-647 31 89
Mail: Hakan.Johansson2@pitea.se

Charlotte Elworth

Kommunfullmäktige

Telefon: 070-574 44 53
Mail: charlotte.elworth@moderaterna.se

Daniel Bergman

2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

Telefon: 070-545 31 96
Mail: daniel.bergman@moderaterna.se

Karl-Erik Jonsson

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Piteå kommunföretag AB
Piteå Renhållning & Vatten AB
Telefon: 073-098 12 55
Mail: Karl-Erik.Jonsson@pitea.se

Ulf Karlsson

AB Pite Energi
Piteå Science Park AB

Telefon: 070-272 02 10
Mail: Ulf.Karlsson@pitea.se

Ellinor Sandlund

Socialnämnden
Miljö- och tillsynsnämnden

Telefon: 070-568 43 51
Mail: ellinor_sandlund@hotmail.se

Åsa Nordmark

AB Pitebo

Telefon: 070-307 51 11
Mail: Asa.B.Nordmark@pitea.se

Gunilla Wallsten

Piteå Hamn AB

Telefon: 070-672 93 33
Mail: gunilla@wallsten.nu

Sten Olsson

Piteå Näringsfastigheter AB

Telefon: 070-560 90 25
Mail: Sten.Olsson@pitea.se

Cornelia Johansson

Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden

Telefon: 070-614 85 15
Mail: cornelia.johansson@pitea.se