Våra företrädare i kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolag

[divider line_type=”Small Line” line_alignment=”default” line_thickness=”2″ divider_color=”accent-color” animate=”yes” custom_height=”50″ custom_line_width=”80″][split_line_heading]

Kommunfullmäktige

[/split_line_heading]
[team_member image_url=”209″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Håkan Johansson” description=”Gruppledare och ledamot
Tel: 070-647 31 89
e-post: hakan.johansson2@pitea.se”]
[team_member image_url=”229″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Ellinor Sandlund” description=”Ledamot
Tel: 070-568 43 51
e-post: ellinor.sandlund@pitea.se”]
[team_member image_url=”228″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Cornelia Johansson” description=”Ledamot
Tel: 070-614 85 15
e-post: cornelia.johansson@pitea.se”]
[team_member image_url=”211″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Daniel Bergman” description=”Ledamot och 2:e vice ordf kommunfullmäktige
Tel: 070-545 31 96
e-post: daniel.bergman@moderaterna.se”]
[team_member image_url=”227″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Charlotte Elworth” description=”Ledamot
Tel: 070-574 44 53
e-post: charlotte.elworth@pitea.se”]
[team_member image_url=”230″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Karl-Erik Jonsson” description=”Ledamot
Tel: 073-098 12 55
e-post: karl-erik.jonsson@pitea.se”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”William Sandberg” description=”Ersättare
e-post: william.sandberg@pitea.se”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Malin Stenvall Viksten” description=”Ersättare
e-post: malin.stenvallviksten@pitea.se”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Åsa Nordmark” description=”Ersättare
e-post: asa.b.nordmark@pitea.se”]
[divider line_type=”Small Line” line_alignment=”center” line_thickness=”2″ divider_color=”accent-color” animate=”yes” custom_height=”50″ custom_line_width=”80″]
[split_line_heading]

Kommunstyrelsen

[/split_line_heading]
[team_member image_url=”209″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Håkan Johansson” description=”Ledamot
Tel: 070-647 31 89
e-post: hakan.johansson2@pitea.se”][team_member image_url=”211″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Daniel Bergman” description=”Ersättare
Tel: 070-545 31 96
e-post: daniel.bergman@moderaterna.se”]
[team_member image_url=”230″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Karl-Erik Jonsson” description=”Ledamot
Tel: 073-098 12 55
e-post: karl-erik.jonsson@pitea.se”][team_member image_url=”227″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Charlotte Elworth” description=”Ersättare
Tel: 070-574 44 53
e-post: charlotte.elworth@pitea.se”]
[divider line_type=”Small Line” line_alignment=”center” line_thickness=”2″ divider_color=”accent-color” animate=”yes” custom_height=”50″ custom_line_width=”80″][split_line_heading]

Nämnder

[/split_line_heading]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Barn- och Utbildningsnämnden” description=”Cornelia Johansson, ledamot
e-post: cornelia.johansson@pitea.se

Malin Stenvall Viksten, ledamot
e-post: malin.stenvallviksten@pitea.se”]

[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Fastighets- och Servicenämnden” description=”Margareta Hägglöf, ledamot
e-post: margareta.hagglof@pitea.se”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Kultur- och Fritidsnämnden” description=”Magnus Bäckström, ledamot
e-post: magnus.backstrom@pitea.se

Victor Öhlund, ersättare
e-post: victor.ohlund@pitea.se”]

[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Miljö- och Tillsynsnämnden” description=”Ellinor Sandlund, ledamot
e-post: ellinor.sandlund@pitea.se”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Samhällsbyggnadsnämnden” description=”Daniel Bergman, ledamot
e-post: daniel.bergman@moderaterna.se

Jan-Eric Sandberg, ledamot
e-post: jan-eric.sandberg@pitea.se”]

[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Socialnämnden” description=”Ellinor Sandlund, ledamot
e-post: ellinor.sandlund@pitea.se”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Valnämnden” description=”Daniel Bergman, ledamot
e-post: daniel.bergman@moderaterna.se

Ellinor Sandlund, ersättare
e-post: ellinor.sandlund@pitea.se”]

[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Gemensam Kost- och Servicenämnd Piteå/Luleå” description=”Margareta Hägglöf, ledamot M Piteå
e-post: margareta.hagglof@pitea.se

Per Tjärdalen, ledamot M Luleå
e-post: e-post: per.tjardalen@lulea.se”]

[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Gemensam Servicenämnd Älvsbyn/Piteå” description=”Håkan Johansson, ersättare
e-post: hakan.johansson2@pitea.se”]
[divider line_type=”Small Line” line_alignment=”center” line_thickness=”2″ divider_color=”accent-color” animate=”yes” custom_height=”50″ custom_line_width=”80″][split_line_heading]

Kommunala bolag

[/split_line_heading]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Piteå Kommunföretag AB (PIKAB)” description=”Håkan Johansson, styrelseledamot
Karl-Erik Jonsson, styrelseledamot”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”AB PiteBo” description=”Åsa Nordmark, styrelseledamot”][team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Piteå Näringsfastigheter AB” description=”Sten Olsson, styrelseledamot”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”AB PiteEnergi” description=”Ulf Karlsson, styrelseledamot”][team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Piteå Renhållning & Vatten AB” description=”Karl-Erik Jonsson, styrelseledamot”]
[team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Piteå Hamn AB” description=”Gunilla Wallsten, styrelseledamot”][team_member image_url=”273″ team_memeber_style=”meta_below” link_element=”none” color=”Accent-Color” name=”Piteå Science Park AB” description=”Ulf Karlsson, styrelseledamot”]